Şekillendiriş

Okuwyň ady Okuwyň dowamlylygy
(hepde)
Okuwyň bir hepdedäki sagat sany Okuw möhletine göra sagat sany
Şekillendiriş - 1129108
Şekillendiriş - 2129108
Şekillendiriş - 3129108

Dowam edip duran toparlar

Okuw başlaýan we gutarýan sene Okuwyň ady Hepdesi Gün tertip Salgy Mugallym

Ýakynda açyljak toparlar

Okuw başlaýan we gutarýan sene Okuwyň ady Hepdesi Gün tertip Salgy Mugallym